trang sức đá quý mặt dây chuyền đeo cổ thạch anh tóc vàng

Mặt thạch anh tóc vàng S866-MS840

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.5cm x 2cm x 1cm + Khối lượng: 7gr (120.000/gr) + Ý nghĩa: Tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, mệt mỏi. + Cách sử

Mặt thạch anh tóc vàng S866-MS 960

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 3cm x 2cm x 0.8cm + Khối lượng: 8gr (120.000/gr) + Ý nghĩa: Tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, mệt mỏi. + Cách sử

Mặt thạch anh tóc vàng S866- MS1080

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.8cm x 1.8cm x 1cm + Khối lượng: 9gr (120.000/gr) + Ý nghĩa: Tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, mệt mỏi. + Cách sử

Mặt thạch anh tóc vàng S866- MS1320

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 3.8cm x 2.5cm x 1.2cm + Khối lượng: 11gr (120.000/gr) + Ý nghĩa: Tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, mệt mỏi. + Cách sử

Mặt thạch anh tóc vàng S866- MS1440

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (đường kính): 2.8cm + Khối lượng: 12gr (120.000/gr) + Ý nghĩa: Tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, mệt mỏi. + Cách sử dụng: Trang sức mặt dây chuyền đeo

Mặt thạch anh tóc vàng S866-MS1680

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thạch anh tóc vàng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x dày): 5cm x 2.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 14gr (120.000/gr) + Ý nghĩa: Tăng cường sức khỏe, lưu thông khí huyết, giảm căng thẳng, mệt mỏi. + Cách sử